Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-12

Zakres szkolenia:

  • Wychowanie do patriotyzmu.
  • Wartości w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia.
  • Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Prezentacja dobrych praktyk.

Adresaci: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz inni zainteresowani.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…