Początek: 11 marca 2020
15:00
Koniec: 11 marca 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-65

Zakres szkolenia:

  • Uczenie się a pamięć.
  • Wskazówki dla pamięci.
  • Warunki do nauki.
  • Etapy skutecznego uczenia się.
  • Własny styl uczenia się.
  • Jak zapamiętywać różne typy materiału.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…