Początek: 12 stycznia 2019
09:30
Koniec: 12 stycznia 2019
12:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach, ul. Szpitalna 66

GPS: 53.540307391501, 21.62109375

FD-86

Zakres szkolenia:

  • Przygotowanie i organizacja szkolnych turniejów szachowych, programy kojarzeń.

Adresaci: nauczyciele i szkolni instruktorzy szachowi

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 11 w Suwałkach

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. transportu, edukator, instruktor szachowy, ekspert KOWEZiU ds. kształcenia modułowego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • marketing edukacyjny,…