Początek: 15 lutego 2022
15:00
Koniec: 15 lutego 2022
17:15

FD-4

Zakres szkolenia:

  • Co jest ważne w pracy wychowawczej w czasie pandemii? Rola wychowawcy w czasie pandemii.
  • Rozwiązania techniczne, które mogą pomóc w stałym i bieżącym kontakcie z uczniami (w tworzeniu zdalnej klasy).
  • Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań do pracy z uczniami w zdalnej klasie.

Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…