Początek: 21 lutego 2019
15:00
Koniec: 21 lutego 2019
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121170948376, 22.928380291823

FD-39

Zakres szkolenia:

  • Kompetencje kluczowe w perspektywie uczenia się przez całe życie – założenia.
  • Planowanie przedsięwzięć sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych.
  • Formy i metody pracy.

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-39, Organizacja i planowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych ucznia przez nauczyciela bibliotekarza
10,00

Kierownik

Barbara Radziszewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
Kwalifikacje:
  • bibliotekoznawstwo i informacja naukowa,
  • zarządzanie i marketing w oświacie,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • edukacja przedszkolna,
  • edukator,
  • akredytowany trener ORE w Warszawie szkolący kandydatów na ekspertów MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.
Telefon: