Początek: 9 listopada 2023
17:30
Koniec: 9 listopada 2023
19:00

FD-152

Zakres szkolenia:

  • idea olimpiady,
  • regulamin konkursu oraz zasady oceny poszczególnych etapów.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego, filozofii, etyki, przedmiotów humanistycznych

Liczba godzin dydaktycznych: 2

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Gołaszewski/dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki, specjalista w dziedzinie wystąpień publicznych, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przewodniczący Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej

Uwagi: Spotkanie online na platformie MS TEAMS.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka nauczania…