Początek: 11 grudnia 2018
15:00
Koniec: 11 grudnia 2018
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-94

Zakres szkolenia:

  • Uczeń zdolny – aspekty prawne.
  • Identyfikacja i wybrane narzędzia diagnozy uzdolnień.
  • Organizacja kształcenia uczniów zdolnych.
  • Propozycje ćwiczeń dla uczniów zdolnych.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-94, Odpowiadanie na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych
10,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…