Początek: 21 marca 2019
16:00
Koniec: 21 marca 2019
19:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121274595668, 22.928081310646

FD-15

Zakres szkolenia:

  • Rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie wielojęzyczności.
  • Kształtowanie postaw, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności praktycznych na lekcjach języków obcych.
  • Personalizacja uczenia (się) – uczeń i jego potrzeby w centrum.
  • Aktywność, zaangażowanie i świadomość ucznia kluczem do nabywania kompetencji kluczowych – analiza przykładów.

Adresaci: nauczyciele języków obcych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-15, Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji na lekcjach języków obcych
10,00

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…