Początek: 15 kwietnia 2021
15:00
Koniec: 15 kwietnia 2021
17:30

FD-20

Zakres szkolenia:

  • Nowy informator w szkolnej rzeczywistości.
  • Omówienie najistotniejszych zapisów dokumentu.
  • Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego w nowej formule.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka…