Początek: 26 maja 2021
15:00
Koniec: 26 maja 2021
16:30

FD-186

Zakres szkolenia:

  • Twórcze i  innowacyjne podejścia do nauczania.
  • Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych.
  • Przykłady dobrej praktyki.

Adresaci: nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Osoby prowadzące: eksperci FRSE.

Liczba godzin dydaktycznych: 2.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…