Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-70

Zakres szkolenia:

  • Rodzaje innowacji i działania w ich obrębie.
  • Innowacja pedagogiczna (metodyczna) w projekcie eTwinning.
  • Opis i dokumentacja innowacji.
  • Projekt eTwinning – korzyści dla ucznia, szkoły i nauczyciela.
  • Projekt eTwinning a awans zawodowy nauczyciela.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

button title=”ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ” titlecolor=”#fffec8″ description=”zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia” textcolor=”#d8cc6f” width=”100%” url=”https://docs.google.com/forms/d/11T8LW2UdTacP7xod8KAvvoSljGx0RSGNuFv0c-gZY5c/edit” bgcolor=”#ee1919″ fonticon=”fa-user-plus”]

Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…