Początek: 28 marca 2020
10:00
Koniec: 28 marca 2020
14:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121292561974, 22.928387863874

FD-26

Zakres szkolenia:

  • Wyznaczniki gatunkowe szkicu krytycznego, szkicu interpretacyjnego, wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej.
  • Projektowanie ćwiczeń do kształcenia umiejętności wypowiadania się w nowo poznanych formach.
  • Redagowanie tematów prac pisemnych w nowej formule oraz planów kompozycyjnych.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Osoby prowadzące: Jolanta Kubrak, Maria Bartnicka – Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

Liczba godzin dydaktycznych: 6

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-26, Nowe formy wypowiedzi pisemnej w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum
20,00

Kierownik

Jolanta Kubrak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej i Egzaminowania
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja polonistyczna,
  • pomiar dydaktyczny,
  • analiza i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych,
  • projekt edukacyjny,
  • wykorzystanie metod…