Początek: 15 września 2020
15:00
Koniec: 15 września 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-131

Zakres szkolenia:

  • Najważniejsze dokumenty kościelne dotyczące katechizacji.
  • Analiza nowego Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji.

Adresaci: nauczyciele religii.

Uwaga: inauguracja sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z religii, techniki, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, informatyki.
[/lists]