Początek: 14 września 2019
10:00
Koniec: 14 września 2019
13:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121274595668, 22.928081310646

FD-35

Zakres szkolenia:

  • Strategie pracy dyscyplinujące ucznia, które można zastosować w grupie.
  • Gry i zabawy włączające ucznia „(nie)grzecznego”.
  • Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się.

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego

Osoba prowadząca: Anna Faszcza – Liceum Plastyczne w Łomży

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-35, (Nie)grzeczny Przedszkolak
10,00

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…