Początek: 15 lutego 2022
15:15
Koniec: 15 lutego 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-91

Zakres szkolenia:

  • Identyfikacja materiałów służących do ponownego wykorzystania w trosce o środowisko naturalne.
  • Promowanie recyklingu.
  • Praca plastyczna jako metoda rozwijania twórczej aktywności manualnej dziecka.
  • Wykonanie przestrzennej pracy plastycznej z zastosowaniem materiałów wtórnych.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-122, Nie wyrzucam, lecz daję drugie życie
10,00

Kierownik

Olga Kłoczko

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, plastyk, studia podyplomowe z plastyki
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych i na godzinie wychowawczej,
  • plastyka na katechezie.
[/lists]