Początek: 10 września 2020
15:00
Koniec: 10 września 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121059, 22.92802

FD-142

Zakres szkolenia:

  • Diagnoza sytuacji w szkole, analiza zarządzania z uwzględnieniem zdalnego nauczania.
  • Formy sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektora.
  • Dokumentowanie całorocznego procesu nadzoru pedagogicznego – od planu do sprawozdania.
  • Projektowanie: ewaluacji wewnętrznej, monitorowania, kontroli, wspomagania.

Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele.

Uwaga: na zajęcia warto zabrać swoje plany i sprawozdania z nadzoru pedagogicznego, projekty ewaluacji wewnętrznej, procedury oceny pracy nauczycieli itp.

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Lidia Kłoczko

NUCZYCIEL KONSULTANT, DYREKTOR
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
 
Kwalifikacje w zakresie:
[lists style="style4"]
  • edukacji polonistycznej,
  • zarządzania oświatą,
  • sprawowania nadzoru pedagogicznego,
  • pracy edukatorskiej.
[/lists]
Doskonalenie nauczycieli w obszarach:
[lists style="style4"]…
Telefon: