Początek: 14 kwietnia 2023
10:00
Koniec: 14 kwietnia 2023
16:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-8

Zakres szkolenia:

  • Rola lidera w społeczności szkolnej.
  • Pożądane cechy lidera – nauczyciela.
  • Rozwijanie zasobów podnoszących kompetencje lidera w społeczności szkolnej.
  • Mocne strony lidera i ich umiejętne wykorzystanie w pracy zespołowej.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / specjaliści z Fundacji Świętego Mikołaja

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Uwagi: Zajęcia poprowadzą specjaliści z Fundacji Świętego Mikołaja. W trakcie prowadzonych warsztatów przewidziana jest przerwa obiadowa.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…