Początek: 16 listopada 2021
15:30
Koniec: 16 listopada 2021
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-92

Zakres szkolenia:

  • Stres jako szczególny rodzaj kryzysu psychologicznego wywołanego przedłużającą się izolacją społeczną oraz koniecznością powrotu do szkoły w trybie stacjonarnym.
  • Działania o charakterze wychowawczym i psychoprofilaktycznym.
  • Rola nauczyciela w procesach readaptacyjnych uczniów.

Adresaci: nauczyciele wychowawcy.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-92, Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu – wsparcie w powrocie do szkoły w trybie stacjonarnym
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…