Początek: 14 kwietnia 2021
15:00
Koniec: 14 kwietnia 2021
17:30

FD-107

Zakres szkolenia:

  • Public relations (PR) – podstawowe pojęcia w odniesieniu do promocji szkoły.
  • Teoria i praktyka wykorzystania: definicje PR, strategiczne cele PR, wykorzystanie PR w szkole.
  • Planowanie i wdrażanie działań PR w kontekście promocji szkoły.
  • Skuteczność działań promocyjnych.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół.

Uwaga: szkolenie online.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr zarządzania, specjalność - zarządzanie turystyką, Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w subregionie suwalskim
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • kształcenie zawodowe,
  • współpraca z pracodawcami,