Początek: 8 czerwca 2019
00:00
Koniec: 8 czerwca 2019
00:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-53

Zakres szkolenia:

  • Podstawa programowa a kompetencje kluczowe.
  • Rozwijanie kompetencji społecznych – metody.
  • Kompetencje społeczne i obywatelskie – przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

UWAGA: Szkolenie płatne – opłata zależy od liczby uczestników.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-56, Naród, rodzina, wspólnoty lokalne jako przykład kształtowania wspólnego dobra i postaw obywatelskich - wyjazd studyjny, * - opłata zależy od liczby uczestników
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…