Początek: 9 listopada 2022
16:00
Koniec: 9 listopada 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121233830445, 22.928272998113

FD-44

Zakres szkolenia:

  • Jamboard – narzędzie umożliwiające pracę nauczyciela z całą klasą oraz pracę uczniów w grupach podczas lekcji zdalnej lub stacjonarnej.
  • Wirtualna tablica do tworzenia różnego rodzaju aktywności: notatek, map myśli, definiowania pojęć, dyskusji i ewaluacji.
  • Zastosowanie metody myślowych kapeluszy.

Adresaci: nauczyciele różnych przedmiotów

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Justyna Bober

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-44, Myślowe kapelusze – zastosowanie metody współpracy de Bono na tablicy wirtualnej Jamboard
10,00

Kierownik

Justyna Bober

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, kwalifikacje do nauczania języka angielskiego (program INSETT, egzamin CAE), podyplomowe studia neurodydaktyka (z tutoringiem), tłumacz materiałów na Khan Academy, SETI (inicjatywa sejneńskich anglistów), Przyjaciele Edukacji, Wiosna Edukacji,…