Początek: 15 grudnia 2020
15:30
Koniec: 15 grudnia 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-14

Zakres szkolenia:

  • Warsztaty z wykorzystaniem tek edukacyjnych IPN i gier dydaktycznych.
  • Prezentacja publikacji wydawnictwa IPN.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Osoba prowadząca: Waldemar Tyszuk – ekspert Oddziału IPN w Białymstoku.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…