Początek: 2 października 2018
14:30
Koniec: 2 października 2018
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121260779904, 22.928165704402

FD-6

Zakres szkolenia:

  • Lapbook jako innowacyjne narzędzie w poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu postaw patriotycznych u dzieci.
  • Selekcja treści patriotycznych.
  • Próby tworzenia własnych patriotycznych lapbooków pod hasłem „Kto Ty jesteś?”

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele uczący historii w klasie IV szkoły podstawowej

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-6, Mój patriotyczny lapbook, czyli pierwsza lekcja historii dla najmłodszych
10,00

Kierownik

Jadwiga Krzyżewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki przedszkolnej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka wychowania przedszkolnego,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • aktywizujące metody i techniki w edukacji,
  • eksperymenty w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
  • tradycje i zwyczaje…