Początek: 26 maja 2021
15:30
Koniec: 26 maja 2021
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121179931528, 22.928441602515

FD-94

Zakres szkolenia:

  • Zjawisko przemocy i agresji w środowisku szkolnym.
  • Główne założenia Metody Wspólnej Sprawy według Kena Rigby’ego.
  • Metoda Wspólnej Sprawy jako przykład interwencji kryzysowej w placówce.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych.

Liczba godzin dydaktycznych: 5.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-94, Metoda Wspólnej Sprawy, czyli jak reagować w sytuacji przemocy
10,00

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…