Początek: 16 lutego 2023
17:00
Koniec: 16 lutego 2023
20:15

FD-16

Zakres szkolenia:

  • Wypowiedź argumentacyjna na poziomie rozszerzonym: analiza tematów, kompozycja wypowiedzi, funkcjonalne wykorzystanie utworów literackich i kontekstów, argumentacja.
  • Redagowanie notatki syntetyzującej: analiza tekstów, zasady tworzenia i oceniania notatki syntetyzującej.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jolanta Kubrak / dr Renata Bryzek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Szkolenie online

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jolanta Kubrak

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwentka Podyplomowego Studium Ewaluacji Dydaktycznej i Egzaminowania
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja treści programowych i metodyka nauczania języka polskiego,
  • tworzenie i zarządzanie projektami edukacyjnymi,
  • analiza i…