Początek: 21 kwietnia 2022
15:30
Koniec: 21 kwietnia 2022
18:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-21

Zakres szkolenia:

  • Wykorzystanie elementów myślenia krytycznego i notowania graficznego na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej.
  • Planowanie zajęć, nietradycyjne sposoby pracy z lekturą.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-21, Lekcje polskiego w szkole ponadpodstawowej z elementami myślenia krytycznego i notowania graficznego (II)
10,00

Kierownik

Grzegorz Gołaszewski

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, absolwent studiów podyplomowych z wiedzy o kulturze, egzaminator i weryfikator, autor publikacji metodycznych z zakresu nauczania literatury i języka polskiego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka nauczania…