Początek: 24 września 2019
14:00
Koniec: 24 września 2019
16:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Mikołaja Reja 67 B

GPS: 1, 1

FD-61

Zakres szkolenia:

  • Sposoby realizacji wybranych zagadnień podstawy programowej z matematyki w szkole branżowej.
  • Wspieranie sukcesu ucznia w rozwiązywaniu zadań matematycznych.
  • Dobre praktyki uczestników szkolenia – wymiana doświadczeń.

Adresaci: nauczyciele matematyki branżowych szkół I stopnia

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Waldemar Jabłoński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr matematyki, absolwent Podyplomowego Studium Informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • edukacja matematyczna,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • podejmowanie działań innowacyjnych.
[/lists]  
Telefon: