Początek: 20 lutego 2019
15:00
Koniec: 20 lutego 2019
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-38

Zakres szkolenia:

  • Kreatywne pomysły na lekcje wychowawcze.
  • Godzina z wychowawcą a kompetencje kluczowe.
  • Scenariusze lekcji wychowawczych.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…