Początek: 21 listopada 2023
15:30
Koniec: 21 listopada 2023
17:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12140451035, 22.928456930653

FD-145

Zakres szkolenia:

  • percepcja wzrokowo-przestrzenna,
  • rozpoznawanie i pamięć słuchowa; rozpoznawanie i pamięć dotykowa,
  • duża i mała motoryka: koordynacja ręka-oko; wizerunek ciała.

Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia/prowadzący: dr Ida Rusanowska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Ida Rusanowska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk społecznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II; pedagog międzykulturowy, arabistka, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu SWPS oraz Uniwersytetu Warszawskiego; od 2014 adiunkt w Państwowej Uczelni Zawodowej…