Początek: 2 października 2020
15:00
Koniec: 6 listopada 2020
15:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

KK-2
Zakres kursu:
  • Podstawy pedagogiki ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki pracy.
  • Elementy psychologii w komunikacji i relacjach „instruktor – osoba ucząca się”.
  • Metodyka praktycznej nauki zawodu.
  • Umiejętności dydaktyczne.
Adresaci: uczestnikami kursu mogą być pracodawcy, wyznaczeni przez nich pracownicy, osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.
Czas trwania kursu: październik – listopad 2020
Osoby prowadzące: Dorota Koncewicz, specjaliści
Liczba godzin dydaktycznych: 48
ZAPISZ MNIE NA KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: KK-2, Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
500,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki specjalnej, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem o…