Początek: 4 maja 2018
15:00
Koniec: 30 marca 2019
12:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121274595668, 22.928081310646

FD-126

Zakres kursu:

  • Rozwój psychofizyczny dziecka młodszego w kontekście nauczania języka obcego.
  • Metody nauczania języków obcych.
  • Przygotowanie otoczenia sprzyjającego wczesnemu nauczaniu języka obcego.
  • Nauczanie języka obcego w przedszkolu oraz na etapie wczesnoszkolnym oparte na działaniu.
  • Podejście narracyjne we wczesnym kształceniu językowym.
  • Animacje i techniki dramowe we wczesnym nauczaniu języka obcego.
  • Techniki rozwijania i integracji sprawności oraz wprowadzania elementów języka.
  • Ocenianie.
  • Kształcenie językowe – fonetyka języka angielskiego.
  • Praktyki.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 240

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: opłata za kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego
1 700,00

Kierownik

Dorota Hołownia-Dudek

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii angielskiej, mentor w Nauczycielskiej Akademii Internetowej w Kursie Ocenianie Kształtujące – kurs dla zaawansowanych, mentor dla Coursera (międzynarodowa platforma edukacyjna) w kursie Wspieranie dzieci z trudnościami w pisaniu…