Początek: 13 marca 2020
15:00
Koniec: 13 marca 2020
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12134162828, 22.928380291823

FD-102

Zakres szkolenia:

  • Podstawowe informacje dotyczące zaburzeń słuchu.
  • Metody komunikacji z osobami z uszkodzonym słuchem.
  • Praktyczne posługiwanie się słownictwem migowym w komunikacji z uczniem z wadą słuchu.

Adresaci: nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy szkolni, logopedzi

Liczba godzin dydaktycznych: 60

Uwaga: możliwość potwierdzenia umiejętności egzaminem zewnętrznym.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-102, Kurs języka migowego
500,00

Kierownik

Dorota Koncewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
doktor nauk o zdrowiu na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, pedagog specjalny, surdopedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, socjoterapeuta, edukator i tłumacz języka migowego
 
Obszary…