Początek: 27 września 2018
14:00
Koniec: 27 września 2018
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121260779904, 22.928165704402

FD-5

Zakres szkolenia:

  • Podstawa programowa a treści wychowania patriotycznego.
  • Ważne zagadnienia patriotyczne (legendy, fakty, ciekawostki).
  • Poradnik małego patrioty.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, bibliotekarze i zainteresowani nauczyciele uczący historii w klasie IV szkoły podstawowej

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-5, Kto Ty jesteś? – co każdy mały i duży Polak wiedzieć powinien
10,00

Kierownik

Jadwiga Krzyżewska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki przedszkolnej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • metodyka wychowania przedszkolnego,
  • edukacja wczesnoszkolna,
  • aktywizujące metody i techniki w edukacji,
  • eksperymenty w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej,
  • tradycje i zwyczaje…