Początek: 17 marca 2020
15:00
Koniec: 17 marca 2020
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

GPS: -

FD-15

Zakres szkolenia:

  • Podstawa programowa a kompetencje kluczowe.
  • Metody i techniki kształcenia kompetencji kluczowych.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…