Początek: 7 grudnia 2023
14:30
Koniec: 7 grudnia 2023
17:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 1, 1

FD-142

Zakres szkolenia:

  • edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci i młodzieży,
  • podstawowe techniki biblioterapeutyczne,
  • książki dla dzieci wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny,
  • książka jako narzędzie wspierania młodzieży w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele i bibliotekarze

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grażyna Zawadzka / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grażyna Zawadzka

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych
  • opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych,
  • organizacja biblioteki szkolnej,
  • selekcja i skontrum zbiorów bibliotecznych,
  • wspomaganie…
Telefon: