Początek: 23 października 2023
10:00
Koniec: 23 października 2023
12:30

FD-137

Zakres szkolenia:

  • edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci i młodzieży,
  • książki dla dzieci wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny,
  • książka jako narzędzie wspierania młodzieży w sytuacjach kryzysowych.

Adresaci: zainteresowani bibliotekarze

Kierownik szkolenia/prowadzący: Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Uwagi: Seminarium odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Katarzyna Wiesława Urbańska

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ
mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • ewidencja i opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów bibliotecznych,
  • metody pracy z czytelnikiem,
  • selekcja i skontrum zbiorów bibliotecznych,
  • wspieranie szkół i…