Początek: 24 kwietnia 2024
15:30
Koniec: 24 kwietnia 2024
18:45

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678822, 22.929162004801

FD-18

Zakres szkolenia:

  • jak zrozumieć konflikt? – rzut okiem prawnika,
  • zasady skutecznej komunikacji – umiejętność komunikowania się w sytuacjach trudnych,
  • przyczyny oraz skutki powstawania konfliktów szkolnych, rodzaje konfliktów szkolnych,
  • mediacja jako alternatywna metoda rozwiązywania konfliktu w szkole (zasady mediacji, metody i techniki mediacyjne, rola i zadania mediatora).

Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy, pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia/prowadzący: Anna Peza / Jan Bielecki, Anna Peza

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Uwagi: Panel prawny z udziałem zaproszonego specjalisty w tej dziedzinie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-18, Konflikty mogą być twórcze! – czyli jak pogadać, żeby się dogadać
15,00

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej oraz nauczania języka polskiego jako obcego, egzaminator egzaminu  maturalnego z języka…