Początek: 22 marca 2023
15:00
Koniec: 22 marca 2023
16:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-115

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję z wydawnictwem WSiP. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowe cykle wydawnicze na nowy rok szkolny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety konferencyjne z materiałami promocyjnymi oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Adresaci: nauczyciele matematyki, fizyki, chemii, biologii, przyrody, geografii

Kierownik szkolenia/prowadzący: Jan Bielecki

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…