Początek: 22 marca 2023
15:00
Koniec: 22 marca 2023
16:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121287729363, 22.928426274842

FD-114

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatną konferencję z wydawnictwem WSiP. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane nowe cykle wydawnicze na nowy rok szkolny. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiety konferencyjne z materiałami promocyjnymi oraz zaświadczenia uczestnictwa.

Adresaci: języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego, historii

Kierownik szkolenia/prowadzący: Grzegorz Kalejta

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Grzegorz Kalejta

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr teologii, absolwent studiów podyplomowych z historii i informatyki
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • nowoczesne technologie w edukacji,
  • metodyka zajęć oraz realizacja podstawy programowej z historii, historii i teraźniejszości, religii,…