Początek: 28 kwietnia 2021
15:00
Koniec: 28 kwietnia 2021
18:00

FD-53

Zakres szkolenia:

  • Twórcze i innowacyjne podejścia do nauczania.
  • Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.
  • Praktyka w zakresie Bezpieczeństwa.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek.

Osoby prowadzące: eksperci z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji w Warszawie.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

Uwaga: konferencja online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…