Początek: 23 maja 2019
14:00
Koniec: 23 maja 2019
18:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 0.00017067990398271, 0.00014373044545912

FD-30

Zakres szkolenia:

  • Wykorzystanie zajęć szachowych do realizacji podstawy programowej.
  • Edukacja przez szachy w szkole.
  • Gra w szachy jako narzędzie stymulujące rozwój intelektualny.
  • Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin dydaktycznych: 5

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Grzegorz Władysław Wilczyński

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr inż. transportu, edukator, instruktor szachowy, ekspert KOWEZiU ds. kształcenia modułowego
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego,
  • edukacja przez szachy w szkole,
  • marketing edukacyjny,…