Początek: 27 września 2018
15:00
Koniec: 27 września 2018
17:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-34

Zakres szkolenia:

  • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w kontekście nowej podstawy programowej.
  • Metody i techniki dydaktyczne proponowane jako sposoby realizacji nowej podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie.
  • Prezentacja materiałów dla ucznia i nauczyciela przez wydawnictwa edukacyjne.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych

Liczba godzin dydaktycznych: 4

Osoby prowadzące: Jan Bielecki, dr Jarosław Schabieński, Andrzej Matusiewicz

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…