Początek: 10 października 2022
11:00
Koniec: 10 października 2022
15:30

Miejsce wydarzenia

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, sala koncertowa

GPS: -

FD-12

Konferencja rozpocznie się 10 października 2022 roku o godzinie 11.00.
Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/3526497/

Miejsce: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach, sala koncertowa

Organizatorzy: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Prowadzący konferencję: specjaliści z zespołu Fundacji Instytutu Edukacji Pozytywnej w Warszawie

Kierownik konferencji: Anna Peza

Adresaci: dyrektorzy szkół, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, osoby zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych

Liczba godzin dydaktycznych: 5

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
Program konferencji:

11.00 – 11.30 – Rejestracja uczestników

11.30 – 12.00 – Inauguracja i wprowadzenie do tematu znaczenia zdrowia psychicznego w aspekcie wychowania i edukacji / Małgorzata Nowicka – Prezes Instytutu Edukacji Pozytywnej, Lidia Kłoczko – Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

12.00 – 13.15 – Mediacje w rzeczywistości szkolnej / Renata Wiśniewska – mediator

13.15 – 13.30 – Przerwa kawowa

13.30 – 14.30 – Pozytywna komunikacja w edukacji i wychowaniu / Andrzej Araszkiewicz

14.30 – 15.00 – Konsultacje eksperckie

14.30 – 15.30 – Szkolenie międzykulturowe – jak integrować i edukować uczniów i uczennice w szkolnej rzeczywistości

Ważne!

Osoby zainteresowane wdrażaniem działań międzykulturowych w środowisku szkolnym z uwzględnieniem specyfiki pracy z uczniami i uczennicami z Ukrainy będą mogły wziąć udział w godzinnym szkoleniu międzykulturowym, które odbędzie się po zakończeniu konferencji.

Obowiązują oddzielne zapisy na szkolenie.
Link do zapisów: https://app.evenea.pl/event/455832-1481kopia1
Opłata za kurs
Darmowy

Kierownik

Anna Peza

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej, doświadczony egzaminator CKE, mediator, w tym edukator mediacji rówieśniczych, absolwentka studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii pedagogicznej, posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako obcego (studia…