Początek: 3 lutego 2021
15:30
Koniec: 3 lutego 2021
18:30

FD-88

Zakres szkolenia:

  • Ogólne zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej.
  • Komunikowanie werbalne i niewerbalne.
  • Bariery w komunikacji społecznej.
  • Komunikacja jedno- i dwustronna oraz potrzeba nawiązywania dialogu z rodzicem.
  • Specyfika komunikacji z uczniami i rodzicami.

Adresaci: zainteresowani nauczyciele.

Liczba godzin dydaktycznych: 4.

Uwaga: szkolenie online.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Joanna Jadwiga Stabińska

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr filologii polskiej
 
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami rozwoju,
  • praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
  • zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom…