Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121242813598, 22.928089066038

FD-8

Zakres szkolenia:

  • Nauczyciel historii w procesie dydaktycznym.
  • Narzędzia do komunikacji i ich wykorzystanie w procesie edukacji zdalnej.
  • Metody dydaktyczne w edukacji zdalnej.
  • Ocenianie w edukacji zdalnej – metody i formy.

Adresaci: nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Jan Bielecki

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii, Ambasador Programu eTwinning w województwie podlaskim, coach, ekspert w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, egzaminator, ekspert w sprawie podstawy programowej, lider profilaktyki agresji i przemocy, edukator mediatorów rówieśniczych, mediator,…