Początek: 5 grudnia 2023
15:00
Koniec: 5 grudnia 2023
18:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.121314678821, 22.928043083019

FD-97

Zakres szkolenia:

  • metody wspierające kształtowanie umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów,
  • robot edukacyjny Photon jako środek dydaktyczny wykorzystywany do kodowania i programowania,
  • inspiracje do ciekawych zabaw i zajęć rozwijających logiczne, algorytmiczne myślenie.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia: Danuta Moroz

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-97, Kodowanie z robotem edukacyjnym Photon
10,00

Kierownik

Danuta Moroz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr pedagogiki wczesnoszkolnej, regionalny koordynator Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny, trener EduMATRIX
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej,
  • nowoczesne technologie w szkole,
  • obsługa i metody pracy z…