Początek: 3 października 2019
07:30
Koniec: 3 października 2019
17:00

FD-133

Zakres szkolenia:

  • Praca z uczniem zdolnym.
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Osoby prowadzące: Andrzej Matusiewicz, Jan Bielecki, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Jaświłach, Szkoła Podstawowa w Wasilkowie.

Liczba godzin dydaktycznych: 6

Uwaga: wyjazd do szkół w powiecie białostockim i monieckim. Liczba miejsc ograniczona. Koszt wyjazdu zależny od liczby uczestników.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-133, Klub Dyrektora – Wybrane obszary pracy szkoły
100,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…