Początek: 30 marca 2020
07:00
Koniec: 31 marca 2020
19:00

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-106

Zakres szkolenia:

  • Praca z uczniem zdolnym.
  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Współpraca z rodzicami.
  • Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Osoby prowadzące: Andrzej Matusiewicz, Jan Bielecki

Termin: 30–31 marca 2020

Liczba godzin dydaktycznych: 12

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Nr konta: 92 1500 1719 1217 1003 8441 0000 Odbiorca: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Mikołaja Reja 67B Tytuł przelewu: FD-106, Klub Dyrektora – Wizyta studyjna w szkołach na Litwie (Soleczniki i Wilno)
400,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…