Początek: 30 września 2019
12:00
Koniec: 30 września 2019
14:30

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-132

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja i omówienie nowych i zmienionych przepisów prawa oświatowego.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Osoby prowadzące: Andrzej Matusiewicz, specjalista zewnętrzny

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
mgr historii
Obszary działań:
[lists style="style4"]
  • innowacje pedagogiczne,
  • samorząd uczniowski,
  • promocja szkoły i budowanie jej wizerunku,
  • ceremoniał szkolny,
  • statut szkoły,
  • dzieje oświaty,
  • historia Suwalszczyzny.
[/lists]