Początek: 21 listopada 2019
11:00
Koniec: 21 listopada 2019
13:15

Miejsce wydarzenia

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B

GPS: 54.12121586414, 22.928119721383

FD-132

Zakres szkolenia:

  • Prezentacja i omówienie nowych i zmienionych przepisów prawa oświatowego.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Osoby prowadzące: Andrzej Matusiewicz, Monika Rękawek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…