Początek: 4 grudnia 2019
11:00
Koniec: 4 grudnia 2019
13:30

Miejsce wydarzenia

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

GPS: -

FD-135

Zakres szkolenia:

  • Organizacja pracy z uczniem zdolnym: zwiedzanie szkoły, prezentacja tematyczna dyrektora szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Uwaga: szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, dojazd uczestników we własnym zakresie

Liczba godzin dydaktycznych: 4

ZAPISZ MNIE NA TEN KURS zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wordpress/wp-content/uploads/cache/directory2/_wplatte/_parts.single-event-fee.php-f058a0ec29dd679f670f4266d632ea88.php on line 21
Opłata za kurs
Darmowy
0,00

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny "Rocznika Augustowsko-Suwalskiego"; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…