Początek: 15 lutego 2023
11:00
Koniec: 15 lutego 2023
14:00

FD-91

Zakres szkolenia:

  • Innowacyjność w szkole: zwiedzanie szkoły, prezentacja dyrektora szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Liczba godzin dydaktycznych: 3

Kierownik szkolenia/prowadzący: Andrzej Matusiewicz

Uwagi: Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza w Bakałarzewie. Dojazd uczestników we własnym zakresie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
w roku 2019 otrzymał tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i…