Początek: 19 października 2021
11:00
Koniec: 19 października 2021
14:00

FD-129

Zakres szkolenia:

  • Organizacja zajęć pozalekcyjnych: zwiedzanie szkoły, prezentacja dyrektora szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Liczba godzin dydaktycznych: 3.

Uwaga: Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Słobódce.
Dojazd uczestników we własnym zakresie.

ZAPISZ MNIE NA TĘ FORMĘ zostaniesz przeniesiony do formularza, gdzie możesz dokonać zgłoszenia
Opłata za kurs
Dane do przelewu:
Darmowy

Kierownik

Andrzej Mirosław Matusiewicz

NAUCZYCIEL KONSULTANT
od 2019 ma tytuł honorowy profesora oświaty; redaktor naczelny “Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”; autor lub współautor kilkunastu książek i kilkuset artykułów o historii Suwałk i Suwalszczyzny oraz historii oświaty; autor i współautor…